REKRUTACJA OGÓLNA

#zostańwdomu i wybierz jeden z dwóch kierunków:

Technik Programista
Technik Reklam

“Jesteś kimś więcej niż wynikiem testów. Zrekrutuj się do nas i ODETCHNIJ”

Angelika Daroszewska, dyrektor technikum ADE

Obawiasz się bezlitosnego systemu szkoły średniej?

Chcesz uczyć się tego co lubisz i jak lubisz?

Chcesz mieć czas na to co kochasz?

Szukasz ludzi takich samych jak Ty?

Odwiedź nas.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum ADE w Gdańsku na rok szkolny 2020/21

Proces rekrutacji do pierwszej klasy Technikum składa się z kilku etapów:

Krok 1: Złożenie dokumentów ONLINE

Przygotuj poniższe dokumenty i wyślij je na adres email rekrutacja.ade@dobraedukacja.edu.pl:

 • wniosek Twoich rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie do Technikum ADE [druk do pobrania],  
 • Twój wniosek o przyjęcie [druk do pobrania],
 • kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia (sportowe, naukowe, w dziedzinach sztuki i takie, z których jesteś dumna/y) oraz posiadane opinie
 • klauzula informacyjna RODO [druk do pobrania]
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

Krok 2: Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem ONLINE

W trakcie rozmowy z kandydatem wzajemnie się poznamy. Ty opowiesz nam o sobie, swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość oraz zdradzisz nam, dlaczego chcesz uczyć się w ADE. My przedstawimy Ci nasz pomysł na Twoją edukację w naszym technikum.

Krok 3: Rozmowa podsumowująca

JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE MAMY WSPÓLNĄ WIZJĘ NA TWOJĄ EDUKACJĘ, JUŻ NA TYM ETAPIE MOŻEMY PRZYJĄĆ CIĘ DO GRONA NASZYCH PRZYSZŁYCH TECHNIKÓW I PODPISAĆ UMOWĘ O KSZTAŁCENIE.

Krok 4: Złożenie dokumentów po ukończeniu Szkoły Podstawowej – do 30 czerwca

Dostarcz nam oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów. 

Znalazłaś/eś to czego szukasz?

Spójrz jeszcze na te informacje.

 • Jeśli interesuje Cię edukacja domowa, zajrzyj tutaj.

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego

Jeśli dysponujemy miejscem w grupie, można dołączyć do Akademii w trakcie roku szkolnego. 

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu szkoła ADE przyczyni się do maksymalnego wykorzystania potencjału ucznia.

Chętnie opowiemy Ci więcej o takiej rekrutacji.

Zapraszamy do kontaktu

rekrutacja.ade@dobraedukacja.edu.pl
tel. 887 513 837

Informacje o opłatach

 1. Opłata rekrutacyjna  – 250 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty).
 2. Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona).
 3. Czesne – 13.920 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat to 1.160 zł miesięcznie).

Uwaga!  Zwolnieni z wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego są obecni uczniowie Szkoły Podstawowej ADE, zgodnie z Regulaminem opłat.

Zniżki

 • 5% rocznej wartości czesnego – przy jednorazowej opłacie za cały rok,
 • 10% wartości czesnego – za kolejne dziecko w szkole,
 • inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.