PYTANIA

L…czyli prawie wszystko co warto wiedzieć o szkole ADE a nie ma kiedy zapytać.

Z tej strony dowiesz się czym Technikum ADE różni się od innych szkół, jak pracujemy, w jaki sposób przygotowujemy do zawodu, jak komunikujemy się z rodzicami i na co zwracamy uwagę. Dowiesz się też kilka informacji technicznych (opłaty, godziny, zasady przyjęcia, etc.). Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zadaj je nam błyskawicznie. Wyślij e-mail lub skorzystaj z komunikatora na stronie.

ADE to skrót od słów Akademia Dobrej Edukacji. Każda ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja to Akademia Dobrej Edukacji, w skrócie ADE. Program nauczania wdrażany przez Stowarzyszenie realizowany jest w 11 szkołach w całej Polsce. Według tego programu uczy się już ponad 600 dzieci.

Każda ze szkół Akademii Dobrej Edukacji (ADE) realizuje spójny program, z którego uczeń ma możliwość wybrać i zgłębiać pod opieką mentora, najbardziej interesujące treści. Całość działań składa się na formę pracy, która określana jest jako edukacja spersonalizowan. To co nas odróżnia od innych niepublicznych szkół podpierających się „edukacją spersonalizowaną”, to duże doświadczenie ludzi (założycieli oraz mentorów i nauczycieli), stała komunikacja z rodzicami oraz wysoka jakość nauczania.

Ważne jest dla nas holistyczne spojrzenie. Zależy nam, aby uczeń uczył się tego czego potrzebuje i tak jak lubi i jednocześnie spełnił wymagania formalne stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, był dobrze przygotowany do egzaminów zewnętrznych (zawodowych i matury) i wyzwań, które postawi przed nim wejście w dorosłość.

Działamy w tej formie od ponad 6 lat, stale rośnie liczba rodziców, którzy decydują się posłać dziecko do naszej szkoły, nasi absolwenci są już na studiach. Utwierdza nas to w przekonaniu, że tworzymy wartościową alternatywę dla innych szkół. Cenimy sobie zaufanie rodziców i uczniów. Bez niego trudno zbudować coś tak wartościowego jak przyszłość i rozwój dziecka. Umów się na spotkanie z nami, przyjrzyj się jak działamy, miej własne zdanie.

Tak, uczniowie realizują podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a na koniec roku otrzymują tradycyjne świadectwo. Organizujemy naukę w przyjazny sposób, dlatego nasi nauczyciele prowadzą warsztaty i ćwiczenia praktyczne w szkole i poza nią. 

Możesz wybrać naukę w dwóch zawodach – technik programista i technik reklamy. Przynajmniej 20 dni w roku spędzisz u wybranego pracodawcy, gdzie zrealizujesz istotną część programu nauki zawodu. Pozostałe zawodowe treści programowe poznasz w szkole, pod opieką nauczycieli i mentorów, pracując w małych grupach i samodzielnie. 

Wizyty studyjne w firmach, u pracodawców, to okazja aby przyjrzeć się realnej pracy zawodowej i środowisku, w jakim się ją wykonuje. Pracownicy dzielą się swoim doświadczeniem. Zawsze organizujemy jakiś mini-projekt, który pod koniec dnia jest oceniany przez gospodarza. W trakcie dnia studyjnego uczniowie spotykają również osoby wykonujące inne zadania w firmie tak aby poznać szerszą perspektywę działalności. Oprócz programistów i speców od reklamy uczniowie poznają również pracowników realizujących sprzedaż i kontakt z klientami oraz członków zespołu HR, którzy dzielą się podstawowymi informacjami o zarządzaniu zespołami i relacjami międzyludzkimi.

W Technikum ADE to Ty tworzysz swój profil – sam decydujesz, jakie przedmioty rozszerzone wybierasz. Na zajęciach z przedmiotów rozszerzonych spotykasz się z innymi uczniami o podobnych zainteresowaniach i pod okiem nauczyciela wspólnie przygotowujecie się do matury.

Są to zajęcia, podczas których pracujesz nad podstawowymi umiejętnościami z obowiązkowych przedmiotów maturalnych: matematyki i języka polskiego. Najpierw weźmiesz udział w diagnozie levelowej, która odsłoni Twoje mocne strony oraz wskaże trudności, nad którymi będziesz pracować.

Mentor czuwa nad procesem edukacji ucznia. Pomaga mu zapoznać się ze sposobem pracy w Akademii oraz narzędziami wykorzystywanymi na zajęciach. Wspiera go w stawianiu sobie celów i ich realizacji w trakcie roku szkolnego. Jednocześnie jest osobą pierwszego kontaktu dla jego rodziców i nauczycieli.

Każdy z mentorów osoba starannie dobrana ze względu na kwalifikacje zawodowe i cechy osobowości. Każdy z naszych mentorów, oprócz posiadanych wcześniej kwalifikacji pedagogicznych, stale rozszerza swoją wiedzę i warsztat, realizując studia podyplomowe lub kursy doszkalające z dziedziny swojej specjalności. Oprócz osiągnięć, którymi inspirują młodzież, każdego z mentorów w ADE cechuje osobowość, pozwalająca budować relacje z podopiecznymi.

Mentor pomaga Ci zapoznać się ze sposobem pracy Akademii oraz narzędziami wykorzystywanymi na zajęciach. Wspiera Cię w planowaniu nauki i podczas rozmów trymestralnych, podsumowujących Twoją pracę. Wspólnie z nim możesz doskonalić techniki uczenia się czy zastanawiać się nad wyborem dalszej drogi – po zakończeniu Technikum. Mentor daje wsparcie w poszukiwaniu pasji, radzeniu sobie z napotkanymi trudnościami, jest kimś, do kogo zawsze możesz się zwrócić. Jednocześnie jest osobą pierwszego kontaktu dla Twoich rodziców i nauczycieli

Zawsze zastanawiamy się, czy jesteśmy w stanie sprostać potrzebom konkretnego ucznia, bez względu na to czy posiada dokument o swoich trudnościach, czy też nie. Jesteśmy otwarci na różne potrzeby, jednak nie każdego ucznia możemy przyjąć. Jest to zależne od rodzaju trudności, od tego, w jaki sposób się one przejawiają, jakie wsparcie i specjaliści są potrzebni oraz czy będziemy w stanie dobrze odpowiedzieć na te potrzeby, tzn. zapewnić komfort konkretnemu uczniowi oraz grupie, w której się on znajdzie. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, zachęcamy do rozmowy telefonicznej i umówienia się na spotkanie. Dzwonić proszę na numer 609 916 501.

Uczniowie pracują na ogół w 6–12 osobowych grupach. Dzięki temu nauczyciele mogą dobrze poznać uczniów i ich potencjał. W jednej grupie znajdują się dzieci w podobnym wieku, ale niekoniecznie z tego samego rocznika (wspólnie mogą pracować np. klasy piąta i szósta). Poza obowiązkowym planem uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć, na których rozwijają swoje talenty lub ćwiczą umiejętności niezbędne do radzenia sobie z trudnościami. W wyborze dodatkowych aktywności pomaga mentor, który tworzy z uczniem jego indywidualny plan zajęć. Niektóre zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania.

Cały rok pracujesz bez stopni. We wrześniu nauczyciele pomagają Ci wyznaczyć cele nauki na nadchodzący rok. Wszystko zgodnie z podstawą programową i Twoimi zainteresowaniami. W trakcie kolejnych miesięcy pracy dostajesz konkretne informacje: jakie umiejętności udało Ci się zdobyć, a jakie musisz jeszcze opanować. Uczestniczysz w procesie planowania i analizowania postępów swojej nauki. Wszystko działa bez porównywania się z innymi i martwienia o opinię grupy. Efekty nauki podsumowujesz na indywidualnych spotkaniach. Dopiero na koniec roku szkolnego opis Twoich postępów jest przekładany na oceny końcowe, aby Twoje świadectwo ukończenia klasy wyglądało tradycyjnie.

Tak, Akademia organizuje różne zajęcia dodatkowe według zainteresowań i pasji uczniów, np. szachy czy ścianka wspinaczkowa. Lista zmienia się w zależności od liczebności i zainteresowania. Nasi uczniowie mogą poza tym uczestniczyć w zajęciach rozszerzonych z interesujących ich dziedzin nauki oraz realizować projekty edukacyjne.

Zazwyczaj zajęcia zaczynają się o godzinie 8.20 i kończą zgodnie z indywidualnym planem ucznia. W czasie wolnym od zajęć obowiązkowych działa opieka świetlicowa. Akademia jest otwarta w godzinach 7.30 – 17:20.

Na co dzień nie stawiamy stopni w formie cyfry. Uczniowie mają oczywiście różne formy sprawdzenia wiedzy (od tych bardziej tradycyjnych poprzez bardziej kreatywne). Uczniowie i rodzice są informowani, co uczeń powinien opanować w konkretnych trymestrze, aby zrealizować przewidziany program. Trzy razy w roku mentor przygotowuje podsumowanie pracy ucznia, które jest przedstawiane w formie pisemnej i ustnej. Pod koniec roku szkolnego następuje podsumowanie całorocznej pracy ucznia i wystawiona jest proponowana ocena końcowa. Uczeń otrzymuje świadectwo takie samo jak w każdej szkole. Koniec roku jest jedynym momentem, kiedy są wystawiane tradycyjne stopnie. Jest to zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Dodatkowo płatne są wycieczki oraz obiady. Rodzice mogą zamówić posiłki dla swojego dziecka za pomocą platformy internetowej firmy cateringowej.

Na Twój plan zajęć składają się przedmioty podstawowe i rozszerzone, a także zajęcia z mentorem, levele i czas przeznaczony na naukę zawodu. Niektóre zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania.

To platforma internetowa, dzięki której możesz między innymi: kontaktować się z nauczycielami, sprawdzać, co działo się na zajęciach i jak przygotować się do następnych spotkań. Za jej pośrednictwem możesz również oddać swoje prace nauczycielowi do sprawdzenia. Dzięki Classroomowi nie musisz pożyczać zeszytów od kolegów, jeśli nie było Cię na zajęciach. Jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się w Akademii.

Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski. Poza tym możesz wybrać język rosyjski lub język francuski. Trafiasz do kilkuosobowych grup językowych po diagnozie zaawansowania. Możemy też sklasyfikować Cię z innego języka, jeśli znasz go spoza szkoły.

Tak, szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj: JAK DOŁĄCZYĆ?