PATRON

Patronem Akademii Dobrej Edukacji  w Gdańsku jest Maciej Płażyński, założyciel i szef Spółdzielni „Świetlik” , założyciel Gdańskiej Fundacji Oświatowej, wojewoda gdański, marszałek Sejmu, prezes „Wspólnoty Polskiej”.  

W swojej działalności Maciej Płażyński kierował się dewizą życiową, którą zaczerpnął z historii Gdańska: Nec temere, nec timide odważnie, ale z rozwagą.

Wybierając osobę patrona chcieliśmy, aby tworzona koncepcja i misja szkół była nastawiona na społecznikowskie zaangażowanie w sprawy publiczne i kontakty Polonii z krajem i kulturą ojczystą, a także na życie sprawami regionu pomorskiego i aktywność pozarządową.