KADRA

Nasz zespół tworzą nauczyciele, którzy inspirują…

Wszyscy pracownicy, podobnie jak na etapie wspólnego tworzenia koncepcji i założeń Programu Dobrej Edukacji i zakładania Akademii, są współuczestnikami procesu jej rozwoju. Zespół funkcjonuje w klimacie ciągłej twórczej dyskusji mającej na celu dalszy rozwój. O jej ciągłość, efekty oraz wdrażanie w życie dba dyrektor.

Współpracy pracowników Akademii służą:

  • regularne spotkania całego zespołu,
  • cykliczne spotkania grup zadaniowych np. zespoły bloków przedmiotowych, zespół pracowników pracujących na danym etapie edukacyjnym np. edukacji wczesnoszkolnej,
  • szkolenia i warsztaty organizowane dla pracowników ( odpowiadające zgłaszanym lub zdiagnozowanym potrzebom kadry)
  • narzędzia komunikacyjne (e-mail, gogle classroom).

Pracujemy w doskonalącym się i współpracującym ze sobą zespole nauczycielskim, który stawia na edukację spersonalizowaną. Nauczyciele pracujący w szkole obserwują swoich uczniów, analizują swoją pracę i mają na jej temat refleksję. Ta uważność pomaga zauważyć, że uczniowie różnią się od siebie, potrzebują innego czasu na rozwiązanie danego problemu, lubią inaczej pracować, inaczej bawią się na przerwach, co innego ich wciąga, nudzi, śmieszy, czy martwi. 

BLOK DOBRZY

Katarzyna Andrzejewska – edukacja wczesnoszkolna, mentor

Urszula Bojko – psycholog, mentor

Iwona Brożek – pomoc nauczyciela

Kinga Jankowska – psycholog, mentor

Katarzyna Kichler – psycholog

Natalia Kufel – pedagog specjalny, etyka, mentor

Barbara Kryczałło – edukacja wczesnoszkolna, mentor

Norbert Lewandowski – pedagog specjalny, mentor

Agata Mikulska – pedagog specjalny, mentor

Joanna Świeczkowska – język angielski, edukacja wczesnoszkolna, mentor

Weronika Wańska – psycholog

Magdalena Wierzbicka – psycholog, mentor

Angelika Daroszewska – psycholog, pedagog specjalny

Małgorzata Gościmińska – pedagog, mentor

Marta Miśków – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, mentor

Rafał Nowicki – psycholog, mentor

Magdalena Witkowska – psycholog, mentor

Donata Wieczorek – psycholog, mentor

BLOK AKTYWNI

Ewa Gagat – wf

Wioleta Górnowicz – logopeda

Magdalena Nibus – logopeda

Agata Struck – wf 

Paulina Żabka – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

BLOK TWÓRCZY

Irena Chawrilska – j. polski, filozofia, etyka

Paulina Iwańska – j. polski, j. angielski

Aleksandra Janowicz – j. polski

ks. Dawid Kijewski  – religia

Jolanta Ronowska – j. polski

Ewa Sobolewska – plastyka, technika

Agata Woynowska-Bendykowska – muzyka

ks. Wiktor Szponar – religia

BLOK OTWARCI

Marta Łęgowska – j. angielski, j. rosyjski

Jolanta Piłacik – j. rosyjski

Ewa Sobolewska – j. francuski

Angelique Wójcik – j. angielski

Jakub Zydel – j. angielski

BLOK KRYTYCZNI

Ilona Czuczuk – geografia

Marcin Rozmarynowski – mentor, historia, wos

Łukasz Szkwarek – historia, wos

BLOK ROZUMNI

Anna Florek – chemia, przyroda

Kamil Kostrzewa – fizyka, matematyka

Adrianna Piątkowska – chemia

Alina Pleszkun – geografia, biologia, przyroda

Marta Ściborska – biologia

BLOK LOGICZNI

Kamil Belau – informatyka

Angelika Hubczuk – matematyka

Zbigniew Pankowski – matematyka

Klaudia Pluskota – matematyka, informatyka

Nad wszystkim czuwają

dr Anna Florek – dyrektor
Angelika Daroszewska – wicedyrektor
Katarzyna Kichler – wicedyrektor
Agata Mikulska – wicedyrektor